NEXT EVENTS:ZONA DURA Hannover • 10 Jahre Latin Club • FR 20.09 • Palo Palo

ZONA DURA Hannover • Dia de los Muertos (Halloween) • Vorfeiertag MI 30.10 • RP5 STAGE


ZONA DURA Bremen • Club Edition • SA 12.10 • NFF Club

ZONA DURA Hannover •Latin Club • FR 18.10 • Palo Palo


ZONA DURA Bremen - 2do Aniversario • SA 16.11 • ADIAMO - im GOP Bremen

ZONA DURA Bremen • Navidad Edition • SA 21.12 • NFF Club